CC Dr. Schutz CC Dr. Schutz - Logo
[EDIT] Die Pflegemarke fьr Bodenbelдge

Обучение

Академия за обучение – Dr. Schutz, Бон

Изискванията при закупуването на подови настилки нарастват непрекъснато. В днешно време, клиентите очакват да получат не само качество, но преди всичко компетенция, съвет и добро обслужване. Наред с това, въпросът как да съхраним подовата настилка става все по-важен. Именно, за да предава своите умения и компетенция за защита и запазване на подовата настилка, през 2001 г. “CC-Dr. Schutz” GmbH създава Академия за обучения в Бон. В академията се провеждат професионални теоретични и практически семинари за обработка на подови настилки, приложение на продуктите на “CC-Dr. Schutz” GmbH и компетентно обслужване на клиентите.

Семинарите са разделени в две основни групи, Търговия и Занаятчийство, и са насочени, както към търговци и служители във фирми, специализирани в търговията с подови настилки, така и към майстори- занаятчии, занимаващи се с поставянето на подови настилки.

Можете да намерите повече информация за актуални семинари, както и да направите заявка за участие на Интернет адрес: dr-schutz.com/schulungsakademie.html.

Ние в “Д-р Шутц България” ЕООД сме готови да отговорим на всички Ваши запитвания относно Академията за обучение в Бон и участие в семинаритe.